PL FON

Tanie gadanie PLFON

Nadszedł czas telefonii internetowej. Niskie ceny rozmów, brak abonamentu i stałych rachunków to jej atuty i przewaga nad dotychczasowymi formami dzwonienia. Holding Media Saturn, właściciel

Nadszedł czas telefonii internetowej. Niskie ceny rozmów, brak abonamentu i stałych rachunków to jej atuty i przewaga nad dotychczasowymi formami dzwonienia.

Holding Media Saturn, właściciel dwóch przodujących w Polsce sieci handlowych z elektroniką użytkową – Media Markt i Saturn – wprowadza do swojej oferty handlowej wspólnie z operatorem Peoplefone Polska SA usługę telefonii internetowej. Dzięki możliwości zakupu w 32 marketach Media Markt i 9 marketach Saturn w Polsce urządzeń do transmisji ? bramki internetowej i telefonów internetowych – rozmowy z najbliższymi, bez względu na ich lokalizacje, staną się jeszcze prostsze, a przede wszystkim dużo tańsze.

Jak to działa?
Telefonia internetowa (VoIP) opiera się na przesyłaniu głosu za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, przy użyciu protokołu IP. Do jej zastosowania potrzebne jest łącze internetowe o preferowanej prędkości transferu danych ? 128 kbps oraz jedno z trzech oferowanych w sieciach marketów urządzeń:

Bramka internetowa PLFON ? HT 486 Grandstream, ? która pozwala podłączyć tradycyjny telefon analogowy do Internetu i korzystać z niego jak dotychczas;

Telefon internetowy na łączu USB ? dla tych osób, które korzystają stale z Internetu i komputera i chcą telefon podłączyć bezpośrednio do komputera;

Telefon IP Siemens GIGASET 450 IP ? alternatywa dla połączenia telefonu stacjonarnego i bramki ? wszystko w jednym, telefon podłącza się tylko do gniazda internetowego.

Dzięki temu klient otrzymuje tanie połączenia miejscowe, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe do sieci ruchomych, bez abonamentu posiadając możliwość wyboru numeru lokalnego w Polsce z docelowo wszystkich stref numeracyjnych, z których można korzystać na całym świecie. Aktualnie szacuje się, że w Polsce z telefonii internetowej korzysta około 3% gospodarstw domowych, czyli blisko 100 000 domostw. Prognozy na 2010 rok zakładają znaczący wzrost udziału telefonii VoIP w rynku do poziomu 1 125 000 użytkowników.

Oferta sieci Media Markt i Saturn wychodzi naprzeciw tendencjom rynkowym i postępowi technologicznemu. Skierowana jest przede wszystkim do osób, które rozwiązania techniczne pozostawiają kompetentnym doradcom i oczekują najlepszej oferty rynkowej.

A to już wiesz?  Czy wysłałeś już kartkę swojej Walentynce?

Cheap talking

The time for Internet telephony has come. Low rates, no monthly fixed fee or fixed bills are advantages over traditional way of calling.

Holding Media Saturn, the owner of two leading retail networks with home electronics in Poland – Media Markt and Saturn ? jointly with Peoplefone Polska SA is introducing into its commercial offer internet telecommunication services. Having benefited from purchasing equipment necessary for transmission in one of 32 Media Markt and 9 Saturn markets in Poland ? Internet gate or Internet phone ? talking to friends and family, independently on their location, becomes more simple and more important, much cheaper.

How does it work?
Internet telephony (VoIP) is based on voice transmission over Internet by using Internet protocol (IP). In order to be able to use it, internet connection with preferred bandwidth 128 kbps and one of the three devices offered in markets is necessary:

Internet gate PLFON ? HT 486 Grandstream, ? allows to connect traditional analog phone to Internet and use it in a traditional way;

Internet USB phone ? for customers frequently using Internet and computer and want to connect directly phone and computer

IP Phone Siemens GIGASET 450 IP ? alternative for connecting traditional phone and gate ? all in one, the device is directly connected to the internet socket.

Customer benefits from cheap local, inter-zone and international calls to fixed and mobile networks, with no monthly fixed fee, having possibility to choose local number in Poland, targeting all numbering zones, to be used worldwide. In accordance to the actual estimates, only 3% (around 100.000) of the Polish households uses VoIP telephony. Forecasts for 2010 foresee the significant rise of VoIP share on the market, estimated to the level of 1 125 000 users.

A to już wiesz?  Nestlé podpisało umowę na zakup gruntu pod budowę fabryki PURINA PetCare w Nowej Wsi Wrocławskiej

Media Markt and Saturn offer meets the market trends and technological progress. The main target group are those people who expect the best market offer and leave technical solutions in hands of competent consultants.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy